Općenito o GDPR-u


GDPR je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Zaštita osobnih podataka jedan je od osnovnih zadataka koje GDPR stavlja pred organizacije, bilo da je riječ o osobnim podacima korisnika ili zaposlenika. Organizacije u svakom trenutku moraju znati gdje su osobni podaci pohranjeni, u koju svrhu i do kada se smiju koristiti. Zakon o provedbi Uredbe donesen je 27. travnja 2018. godine.

Što se sve smatra osobnim podatkom?

Svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu čiji se se identitet može utvrditi. Ime, adresa, e-mail adresa, IP i MAC adresa, GPS lokacija, RFID tag i kolačić na web stranicama, telefonski broj, fotografija, video snimka pojedinaca, OIB, biometrijski podaci (otisak prsta, snimka šarenice oka), genetski podaci, podaci o obrazovanju i stručnoj spremi, podaci o plaći, podaci o kreditnom zaduženju, podaci o računima u banci, podaci o zdravlju, seksualnoj orijentaciji, glas i mnogi drugi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Koja je razlika između izvršitelja i voditelja obrade podataka?

Voditelj obrade podataka je subjekt koji određuje svrhu, uvjete i način obrade osobnih podataka, dok je izvršitelj subjekt koji obrađuje osobne podatke u ime voditelja.

Koji su glavni zadaci službenika za zaštitu osobnih podataka?

Glavni zadatak službenika za za zaštitu osobnih podataka je potpuno neovisno omogućiti primjenu odredbi Uredbe u organizaciji/društvu/tijelu javne vlasti.

Koje je nadzorno tijelo za provođenje Uredbe u Republici Hrvatskoj?

Nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)


Preuzimanja:


Opća uredba o zaštiti podataka Zakon o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka Vodić kroz Uredbu Smjernice vezano uz primjenu Uredbe Bolja pravila za mala poduzeća Bolja zaštita vaših osobnih podataka Ispravak Uredbe Vodič kroz Uredbu Osnovna prava ispitanika