Službenik za zaštitu osobnih podataka


Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO - Data Protection Officer) mora imati holistički pogled na ukupno poslovanje i biti neovisan od voditelja obrade. Glavni zadatak mu je da potpuno neovisno omogući primjenu odredbi Uredbe u organizaciji/društvu/tijelu javne vlasti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka mora imati znanje eksperta i praktično iskustvo vezano uz zaštitu osobnih podataka te mora dobro razumjeti Uredbu za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka ima obvezu:

Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) određeni voditelji obrade i izvršitelji obrade dužni su imenovati službenika za zaštitu podataka. To vrijedi za sva tijela javne vlasti i javna tijela (bez obzira na to koje podatke obrađuju) i za ostale organizacije čija je osnovna djelatnost sustavno i opsežno praćenje pojedinaca ili koje obrađuju posebne kategorije osobnih podataka u velikoj mjeri. Čak i kad se Općom uredbom o zaštiti podataka izričito ne zahtijeva imenovanje službenika za zaštitu podataka, za organizacije može biti korisno dobrovoljno imenovanje službenika za zaštitu podataka.


Vanjski službenik za zaštitu podataka


Opća uredba o zaštiti podataka dopušta da se poslovi službenika za zaštitu podataka (DPO) prepuste vanjskoj kvalificiranoj osobi koja ima potrebna znanja i iskustvo. U slučaju da:

Svojim znanjem i iskustvom možemo Vam jamčiti kvalitetno obavljanje poslova vanjskog službenika za zaštitu podataka (DPO - Data Protection Officer):


mr. sc. Nenad Težak, dipl. inf.

Više od 30 godina iskustva na projektiranju, razvoju, uvođenju i održavanju poslovnih informacijskih sustava. Specijaliziran je za sigurnost informacijskih sustava i računalnu forenziku. Od 2001. godine stalni je sudski vještak za informatiku.


mr. sc. Anica Ister Težak, dipl. inf.

Više od 30 godina bavi se projektiranjem, razvojem, uvođenjem i održavanjem poslovnih informacijskih sustava. Specijalizirana je za područje ljudskih resursa i primjenu ISO standarda. Od 2014. godine stalni je sudski vještak za informatiku.